Sort by:

SIOP y MORFA


Special subject-areas

Celtaidd/celtic
Llen.cyffredinol/general literature
Hanes cyffredinol/general history
Hanes Cymru/welsh history
Teithio/travel
Cyffredinol/general
Gwleidyddiaeth/politics
Chwaraeon/sport
Cristnogaeth/christianity
Hanes Cristnogaeth Cymru/welsh christian history
Llen.eingl-Gymreig/anglo-welsh lit
Cerddoriaeth/music
Celfyddyd/art
Iaith a lln Cymru/welsh lang.& lit
Natur/nature
Meddygaeth/medicine
Rhyfel/war
Archaeoleg/archaeology
Seineg ac ieithyddiaeth/phonology & linguistics
Awyr, Mr, Ln a Lein/air, sea, road & rail


Contact details/terms

Siop y Morfa
Rydym yn cynnig dewis helaeth o lyfrau hynafol, ail-law ar nifer eang o bynciau.

We offer a changing selection of old and out-of-print books in a wide range of subjects.


Byddwn yn ychwanegun aml at ein casgliad o deitlau, felly cofiwch ddychwelyd bob hyn-a-hyn.

We frequently add new items to our stock so visit us regularly.Edrych ar ein stoc
Looking through our stock


 • Pori: Cliciwch yma i bori trwy ein stoc gyfan, gan ddechrau gydar eitemau mwyaf diweddar.
 • Browse: Click here to browse through all our stock, starting with the most recently added items.


 • Chwilio: Defnyddiwch y blychau chwilio ar ben y dudalen hon i ddarganfod llyfrau yn eich maes diddordeb chi. Wrth chwilio, rhowch cyn lleied o wybodaeth phosib. Bydd gair neu ddau yn ddigonol i ganfod yr hyn y ceisiwch os ydi ar gael gennym; bydd gormod o wybodaeth yn tarfu ar y chwilio.
 • Search: Use the search boxes at the top of this page to find books in your own area of interest. If searching, enter as little information as possible. One or two words in total (three at most) are normally sufficient to find what you're looking for if we have it; any more and you're unlikely to find anything.


 • Meysydd penodol : Cliciwch ar unrhyw un or meysydd penodol yn y golofn ar y chwith.
 • Special subject areas: Click on any special subject area mentioned in the left-hand column.


  Ymunwch n rhestr postio personol
  Go on our private mailing list

 • Cysylltwch ni drwy e-bost neu lythyr er mwyn nodi eich diddordebau. Fe geisiwn eich hysbysu yn bersonol pan ddaw eitemau addas ir golwg.

 • Contact us by email or letter to tell us of your interests. We'll then let you know personally when suitable items turn up.

Copyright: All Rights Reserved.